Moment: 122 NM


Stram til som vist i sekvensen nedenfor.